Obowiązek aktualizacji oceny ryzyka

9 sty, 2023

Ocenę ryzyka, zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2022 poz. 593 ze zm.) – dalej ustawa AML, zobowiązane są wykonać wszystkie instytucje obowiązane.

Konieczność sporządzania tego dokumentu określiła po raz pierwszy w/w ustawa, która weszła w życie 13 lipca 2018 roku.

Ustawa AML przewiduje (a dokładnie jej art. 193), że pierwszą ocenę ryzyka, instytucje obowiązane powinny sporządzić w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli do dnia 13.01.2019 roku.

Oczywiście na tym nie koniec.

Instytucje obwiązane mają identyfikować i oceniać ryzyko związane z praniem pieniędzy oraz finasowaniem terroryzmu adekwatnie do swojej działalności, a przecież ryzyko w zakresie AML/CFT zmienia się bardzo dynamicznie.

W związku z tym ustawodawca nałożył na instytucje obowiązane kolejny obowiązek, określony w art. 27 ust. 3 ustawy AML, czyli aktualizację oceny ryzyka „w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż co dwa lata” .

No i zrodził się kolejny obowiązek.

Każda instytucja obowiązana powinna sporządzić aktualizację oceny ryzyka w terminach do dnia:

  • 13.01.2021 r.,
  • 13.01.2023 r.

Oczywiście wiele instytucji obowiązanych wykonało ocenę ryzyka już w ubiegłym roku, uwzględniając wpływ ogromnych zmian w obszarze AML/CFT (szczególnie wybuchu wojny w Ukrainie) na ich działalność. Jeżeli Twoja instytucja obowiązana nie jest w gronie takich firm, pośpiesz się.

Czas biegnie nieubłaganie, a na wykonanie kolejnej aktualizacji oceny ryzyka pozostało tylko 4 dni.

Aktualizując ocenę ryzyka pamiętaj:

  • o tym, że ocena ryzyka nie ma określonego wzoru  – dostosuj ją do swojej działalności,
  • o uwzględnieniu zapisów najnowszego sprawozdania Komisji Europejskiej z dnia 27.10.2022 r., o którym mowa w art. 6 ust. 1-3 dyrektywy 2015/849 (czyli tak zwana Ponadnarodowa Ocena Ryzyka lub Ocena Ryzyka Unii Europejskiej)  – zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy AML,
  • o tym, że Generalny Inspektor Informacji Finansowej może zażądać przekazania przygotowanej oceny ryzyka – zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy AML.

Jeżeli jednak masz jakiekolwiek wątpliwości, a może potrzebę konsultacji czy szkolenia z zakresu AML/CFT zapraszam serdecznie do kontaktu.

Call Now Button