Audyty i doradztwo w zakresie AML/CFT

Nieznajomość prawa nie zwalnia z jego przestrzegania. Audyt w zakresie stosowania Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w instytucjach obowiązanych wskaże wszelkie nieprawidłowości.

Dzięki usunięciu stwierdzonych nieprawidłowości instytucja uniknie kar nałożonych przez organy nadzorcze, m.in. Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

Potrzebujesz audytu i doradztwa w zakresie AML/CFT?

Skontaktuj się ze mną w celu omówienia szczegółów współpracy!

Dlaczego warto współpracować ze mną?

  • Przeprowadzam audyty dokumentacji oraz procesów obowiązujących w firmie w zakresie AML.
  • Wskazuję nieprawidłowości w dokumentacji i aktualizuję ją zgodnie z przepisami prawa.
  • Dostosowuję dokumentację oraz procesy w firmie do jej wielkości i specyfiki.
  • Doradzam pracownikom odpowiedzialnym w firmie za przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w zakresie nawiązywania oraz utrzymywania relacji z klientami.
  • Prowadzę szkolenia w zakresie realizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Zapraszam do kontaktu! Wspólnie dostosujemy procedury i procesy z zakresu AML/CFT w Twojej organizacji.

Call Now Button