Ochrona sygnalistów – szkolenie i porady

Jaki wpływ na działanie organizacji ma ochrona sygnalistów? Czy w każdej firmie musi ona zostać wprowadzona? Jak powinien funkcjonować prawidłowy system zgłaszania naruszeń w firmie? Na te i inne pytania, dotyczące ochrony sygnalistów, odpowiadam podczas wspólnych działań zmierzających do wdrożenia skutecznej procedury zgłoszeń wewnętrznych – zapraszam do współpracy.

Zadbaj o skuteczną ochronę sygnalistów

Skontaktuj się ze mną w celu omówienia szczegółów współpracy!

Ochrona sygnalistów z Walutą Wiedzy – profesjonalizm na najwyższym poziomie!

Dlaczego warto wybrać Walutę Wiedzy, chcąc zapewnić swoim pracownikom ochronę sygnalistów i skuteczny system zgłaszania naruszeń?

 • Doradztwo w zakresie wyboru najlepszego rozwiązania do whistleblowingu dostosowanego do potrzeb danej organizacji.
 • Weryfikacja wprowadzonych procedur.
 • Pomoc w opracowaniu wewnętrznej polityki, kodeksu postępowania oraz innych regulacji.
 • Prowadzenie dedykowanych szkoleń, zwiększających świadomość szeregowych pracowników oraz osób zarządzających organizacją.
 • Doradztwo w zakresie wdrażania systemu ochrony sygnalistów.
 • Wsparcie w budowaniu transparentnej kultury organizacyjnej, zwiększającej zaufanie pracowników do kadry zarządzającej.

Skuteczny system zgłaszania naruszeń zwiększa zaufanie pracowników do kadry zarządzającej oraz poprawia kulturę organizacyjną firmy.

Napisz do mnie, dzięki naszej współpracy Twoja firma będzie transparentna i rzetelna!

Czym jest ochrona sygnalistów? Akty ustawodawcze

Zrozumienie istoty ochrony sygnalistów, wymaga w pierwszej kolejności zapoznania się z definicją wyjaśniającą kim właściwie są te osoby. Najprościej mówiąc – sygnalista lub whistleblower to osoba pracująca w sektorze prywatnym, lub publicznym, która uzyskała informacje na temat naruszeń w kontekście związanym z pracą i w związku z tym dokonuje zgłoszenia. 

Informacje te oparte są na podstawie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (Dz. Urz. UE z 2019 r. L 305, s. 17; tzw. dyrektywa o ochronie sygnalistów).

Jakie obowiązki wynikają z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady?

Od 17 grudnia 2021 roku wszystkie podmioty prawne sektora publicznego oraz sektora prywatnego, zatrudniające powyżej 250 pracowników mają obowiązek wprowadzenia systemu zgłaszania nieprawidłowości (tzw. whistleblowing) oraz ochrony sygnalistów. Dwa lata później, czyli dokładnie od 17 grudnia 2023 roku, obowiązek ten obejmie również średnie firmy prywatne, zatrudniające od 50 do 249 pracowników.

Co musi zostać wdrożone w każdej firmie, w celu spełnienia wymogów Dyrektywy PE i Rady (UE 2019/1937)?

 • Wewnętrzny kanał, dzięki któremu możliwe będzie zgłaszanie naruszeń.
 • Procedura zgłoszeń wewnętrznych (inaczej procedura zgłaszania naruszeń).

Czy ochrona sygnalisty regulowana jest w polskim systemie prawnym?

Ustawa o ochronie sygnalistów weszła w życie i zacznie obowiązywać od dnia 25 września 2024 r. Oznacza to, że w organizacjach już dzisiaj musi być zaprojektowany skuteczny system zgłaszania naruszeń. Co za tym idzie, w każdej zobowiązanej firmie powinno odbyć się także szkolenie w temacie – „Ochrona sygnalistów”.

Warto również mieć na uwadze, że projekt ustawy o ochronie sygnalistów zakłada, że obowiązek ochrony sygnalistów dotyczy:

 • podmiotu prawnego, na rzecz którego według stanu na dzień 1 stycznia lub 1 lipca danego roku wykonuje pracę zarobkową co najmniej 50 osób.
 • do liczby 50 osób wykonujących pracę zarobkową na rzecz podmiotu prawnego wlicza się pracowników w przeliczeniu na pełne etaty lub osoby świadczące pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, jeżeli nie zatrudniają do tego rodzaju pracy innych osób, niezależnie od podstawy zatrudnienia.

Na progi współpracy, z osobami świadczącymi pracę, muszą także uważać podmioty wykonujące działalność w zakresie:

 • usług;
 • zarządzania finansami;
 • produktów finansowych;
 • przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
 • bezpieczeństwa transportu;
 • ochrony środowiska.

W jakim celu prowadzone są szkolenia o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa?

Pierwszym celem szkolenia dla sygnalistów jest nauka podstawowych zasad ochrony sygnalistów. To obejmuje zrozumienie roli sygnalisty, jak również wiedzę na temat praw i obowiązków wynikających z tej roli. W tym kontekście szkolenie jest nie tylko przekazaniem wiedzy, ale też szkoleniem z zwiększenia kultury organizacyjnej w firmie i dobrych zasad współpracy.

Sygnaliści i ich znaczenie dla zachowania bezpieczeństwa

W dzisiejszych czasach, gdzie przepływ informacji jest nieodłącznym elementem każdego przedsiębiorstwa, istotne jest zapewnienie bezpieczeństwa tych, którzy są na pierwszej linii przekazywania tych informacji. Brak szkoleń dla sygnalistów nt. zgłaszania naruszeń, naraża firmy na szereg ryzyk i niebezpieczeństw, które mogą wpływać na dobrostan pracowników, a także na integralność organizacji, dla której pracują.

Czy można zapisać się na szkolenie sygnalisty online?

W dobie technologii cyfrowych coraz więcej procesów szkoleniowych przenosi się do sfery online. Ochrona sygnalistów i szkolenie z tego zakresu także nie jest wyjątkiem. Dzięki technologii możliwe jest zorganizowanie szkolenia online, które staje się również coraz bardziej dostępne i efektywne. To nie tylko pozwala na oszczędność czasu i kosztów związanych z tradycyjnym szkoleniem, ale także umożliwia szkolenie na dużą skalę, niezależnie od lokalizacji uczestników.

Niektóre z korzyści szkolenia sygnalistów online to dostępność na żądanie, możliwość dostosowania do indywidualnego tempa nauki, a także możliwość interakcji z innymi uczestnikami poprzez fora dyskusyjne i grupy robocze. Dzięki tym korzyściom edukacja zdalna zyskuje na popularności także w temacie ochrony sygnalistów i organizacji, które chcą zapewnić swoim pracownikom skuteczne i dostępne szkolenie.

sygnaliści szkolenia

Jak wygląda szkolenie? Ochrona sygnalistów i jej zakres

Szkolenie o sygnalistach (dotyczące zgłaszania naruszeń prawa) to kluczowy element strategii każdej organizacji, która pragnie zapewnić bezpieczeństwo swoim pracownikom. Ma na celu zwiększenie świadomości na temat praw i obowiązków sygnalistów, a także zapewnić im umiejętności potrzebne do radzenia sobie z ewentualnymi zagrożeniami.

W ramach szkolenia dotyczącego wdrożenia Whistleblowing uczestnicy dowiedzą się m.in.:

 • jak rozpoznawać i reagować na potencjalne zagrożenia;
 • jak radzić sobie z presją i stresem;
 • jak skutecznie komunikować się w sytuacjach konfliktowych;
 • podstawowych kwestii prawnych i obowiązków;
 • mechanizmów wsparcia, które są dla nich dostępne;
 • zasad zgłaszania naruszeń prawa;
 • zakresów, w jakich mają prawo zgłosić naruszenia;
 • podstawowych praw i obowiązków związanych ze zgłoszeniem naruszenia.

W zależności od organizacji i jej potrzeb edukowanie o ochronie sygnalistów może być dostarczane w różnych formatach, od tradycyjnych szkoleń w sali szkoleniowej, po szkolenia online, które oferują większą elastyczność i dostępność.

Czy można zorganizować grupowe szkolenie? Sygnaliści i ich ochrona w firmie

szkolenie dla sygnalistów

Podczas gdy edukacja zaplanowana dla jednej grupy pracowników może skupiać się na konkretnych umiejętnościach i wiedzy niezbędnej dla tej grupy, to szkolenia ochrony sygnalistów dla całej organizacji mają na celu holistyczne podejście do tematu zgłaszania naruszeń, w całej firmie.

Czego jeszcze uczą się uczestnicy szkoleń przeprowadzanych przez „Walutę Wiedzy”? Szkolenia mogą obejmować różne tematy, od prawnych aspektów ochrony sygnalistów, po techniki zarządzania stresem i radzenia sobie z konfliktami. Ważne jest, aby szkolenia były dostosowane do specyfiki i potrzeb organizacji.

Dlaczego to takie ważne?

Niezależnie od tego czy interesuje Cię kształcenie z zakresu ochrony sygnalistów w formie online, czy tradycyjnie – w obu przypadkach szkolenie jest skuteczne i dostosowane do potrzeb Twojej firmy. Bez odpowiedniego przeszkolenia, sygnaliści mogą stać się narażeni na niebezpieczeństwa, które mogą wpływać nie tylko na ich bezpieczeństwo, ale także na bezpieczeństwo informacji, które mają za zadanie przekazać.

Ochrona sygnalistów to nie tylko kwestia etyki, ale także fundamentalny element strategii biznesowej każdej nowoczesnej organizacji. Przy odpowiednim szkoleniu, sygnaliści mogą stać się cennym zasobem dla organizacji, przyczyniając się do poprawy jej kultury organizacyjnej i ciągłego rozwoju. 

Nie należy jednak na tym zaprzestawać! Tak naprawdę każda firma, której zależy na prawidłowym i efektywnym rozwoju, powinna rozważyć również zapisanie się na szkolenia finansowe – inwestycja w przyszłość przedsiębiorstwa jest w Twoich rękach.

Call Now Button