Ochrona sygnalistów

Whistleblowing to raport, w którym sygnalista – osoba zgłaszająca, informuje o nieprawidłowościach, które według jego wiedzy mogą być nielegalne, nieuczciwe lub dyskryminujące.

Od dnia 17.12.2021 r. wszystkie podmioty prawne sektora publicznego, a także podmioty prawne sektora prywatnego, które zatrudniają od 250 pracowników, będą zobowiązane do wprowadzenia skutecznego systemu zgłaszania nieprawidłowości.

W roku 2023 obowiązek ten będzie dotyczył także podmiotów prawnych w sektorze prywatnym, zatrudniających od 50 do 249 pracowników.

Zadbaj o skuteczną ochronę sygnalistów

Skontaktuj się ze mną w celu omówienia szczegółów współpracy!

Podstawa prawna – Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (Dz. Urz. UE z 2019 r. L 305, s. 17; tzw. dyrektywa o ochronie sygnalistów).

Zgodnie z dyrektywą, podmioty wspomniane powyżej  muszą stworzyć wewnętrzne kanały i procedury zgłaszania naruszeń.

Skuteczny system zgłaszania nieprawidłowości zapewni twojej firmie dostęp do szyfrowanego, anonimowego kanału online służącego przyjmowaniu zgłoszeń od sygnalistów (tzw. whistleblowing).

Projekt polskiej ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa przewiduje szereg zadań dla podmiotów z sektora publicznego i prywatnego. Dowiedz się jakie!

Dlaczego warto współpracować ze mną?

  • Doradzam w zakresie wyboru najlepszego rozwiązania whistleblowing dostosowanego do potrzeb danej organizacji.
  • Doradzam w opracowaniu wewnętrznej polityki, kodeksu postępowania i innych regulacji wewnętrznych dotyczących whistleblowing.
  • Szkolę w zakresie whistleblowingzwiększam świadomość pracowników i osób zarządzających organizacją.
  • Doradzam w zakresie wdrażania systemu ochrony sygnalistów.
  • Oceniam wprowadzone procedury whistleblowing.
  • Monitoruję zmiany w przepisach i działania adaptacyjne do nowych regulacji w kwestii whistleblowing.

Skuteczny system zgłaszania naruszeń zwiększa zaufanie pracowników do kadry zarządzającej oraz poprawia kulturę organizacyjną firmy!

Napisz do mnie, dzięki naszej współpracy Twoja firma będzie transparentna i rzetelna!

Call Now Button