Konsultantka finansowa i założycielka Waluty Wiedzy

Nazywam się Mirosława Zachaś – Lewandowska i potrafię rozmawiać o pieniądzach z każdym.

Założyłam firmę szkoleniowo­-doradczą Waluta Wiedzy, aby zapewnić edukację finansową wszystkim, którzy tego potrzebują.

Edukacja finansowa przydaje się każdemu – firmom, instytucjom, osobom prywatnym i dzieciom, bo ułatwia życie i zapewnia bezpieczeństwo.

Moje doświadczenie

Jestem absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studiów podyplomowych „Zarządzanie Przedsiębiorstwami” na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Przez 17 lat, gdy współtworzyłam instytucję finansową, poznałam problemy konsumentów w zarządzaniu finansami osobistymi, a jako Członek Zarządu dostosowywałam procedury i procesy do zmieniających się przepisów prawa w zakresie m.in.:

  • przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
  • zasad ładu korporacyjnego;
  • usług płatniczych;
  • kredytów konsumenckich;
  • gwarantowania depozytów;
  • reklamacji

Brałam czynny udział w kontrolach/lustracjach przeprowadzanych przez takie podmioty jak: Komisja Nadzoru Finansowego i Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa.

Przygotowywałam pełną dokumentację przed rozpoczęciem działań kontrolnych oraz w ich trakcie. Wdrażałam zalecenia pokontrolne. Procesy i procedury, które tworzyłam były bardzo dobrze oceniane przez podmioty kontrolujące organizację.

Pracowałam przy ocenianiu zdolności kredytowej klientów oraz rozpatrywałam wnioski pożyczkowe i kredytowe. Dzięki temu dobrze poznałam problemy osób, które borykają się z niespłacaniem zobowiązań, wpadają w spiralę zadłużeń, a tym samym tracą płynność finansową.

Uczestniczyłam w 60 szkoleniach i warsztatach, organizowanych m.in. przez Komisję Nadzoru Finansowego, a zdobytą wiedzę przekazywałam podczas prowadzonych szkoleń wewnątrz organizacji.

Rekrutowałam nowych pracowników, wdrażałam ich i sprawnie wprowadzałam wszelkie zmiany. Byłam mentorem oraz coachem.

Przez 10 lat zarządzałam kilkunastoosobowym zespołem Specjalistów ds. Obsługi Klienta, a także organizowałam oraz usprawniałam pracę wszystkich pracowników.

Organizacja to moje drugie imię!

 

Teraz Twoja kolej, aby dobrze zorganizować procedury w Twojej organizacji i lepiej poznać świat finansów!

Zapraszam do współpracy!

Call Now Button