Konsultantka finansowa, audytorka i założycielka Waluty Wiedzy

Nazywam się Mirosława Zachaś-Lewandowska i potrafię rozmawiać o pieniądzach z każdym. Z pasji do dzielenia się wiedzą i zrozumienia, jak ważna jest edukacja finansowa, założyłam firmę szkoleniowo-doradczą Waluta Wiedzy. Moim celem jest dostarczenie rzetelnej i przystępnej wiedzy wszystkim, którzy jej potrzebują.

Wierzę, że tego typu doszkalanie się jest nieocenionym narzędziem, które przydaje się każdemu niezależnie od tego czym się zajmuje i w jakim jest wieku – dzięki temu życie staje się prostsze i bezpieczniejsze. Również Tobie mogę pomóc zrozumieć, jak zarządzać pieniędzmi, aby osiągnąć finansową stabilność i spokój. Serdecznie zapraszam do skorzystania z naszych usług i wspólnego odkrywania świata finansów!

Moje doświadczenie

Jestem absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studiów podyplomowych „Zarządzanie Przedsiębiorstwami” na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. W 2022 roku uzyskałam dyplom Trenera Biznesu Akademii SET, a od 2023 roku jestem wykładowcą na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, na kierunkach związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Przez 17 lat, gdy współtworzyłam instytucję finansową, poznałam problemy konsumentów w zarządzaniu finansami osobistymi, a jako Członek Zarządu dostosowywałam procedury i procesy do zmieniających się przepisów prawa w zakresie m.in.:

 • przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
 • zasad ładu korporacyjnego;
 • usług płatniczych;
 • kredytów konsumenckich;
 • gwarantowania depozytów;
 • reklamacji

Czym jeszcze się zajmowałam i co aktualnie robię?

 1. Brałam czynny udział w kontrolach/lustracjach przeprowadzanych przez takie podmioty jak: Komisja Nadzoru Finansowego i Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa.
 2. Przygotowywałam pełną dokumentację przed rozpoczęciem działań kontrolnych oraz w ich trakcie. Wdrażałam zalecenia pokontrolne. Procesy i procedury, które tworzyłam były bardzo dobrze oceniane przez podmioty kontrolujące organizację.
 3. Pracowałam przy ocenianiu zdolności kredytowej klientów oraz rozpatrywałam wnioski pożyczkowe i kredytowe. Dzięki temu dobrze poznałam problemy osób, które borykają się z niespłacaniem zobowiązań, wpadają w spiralę zadłużeń, a tym samym tracą płynność finansową.
 4. Rekrutowałam nowych pracowników, wdrażałam ich i sprawnie wprowadzałam wszelkie zmiany. Byłam mentorem oraz coachem. Przez 10 lat zarządzałam kilkunastoosobowym zespołem Specjalistów ds. Obsługi Klienta, a także organizowałam oraz usprawniałam pracę wszystkich pracowników.
 5. Od 20 lat uczestniczę w licznych szkoleniach i warsztatach, organizowanych m.in. przez Komisję Nadzoru Finansowego, z zakresu dostosowywania procedur i procesów do zmieniających się przepisów prawa w instytucjach finansowych (w tym płatniczych).
 6. Od 3 lat konsultuję, szkolę, a także jestem audytorem wewnętrznym w instytucjach płatniczych. Przeprowadzam także audyty zewnętrzne z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Organizacja to moje drugie imię! Teraz Twoja kolej, aby dobrze zorganizować procedury w Twojej organizacji i lepiej poznać świat finansów!

Chciałbyś zwiększyć swoją wiedzę na temat finansów?

Skontaktuj się ze mną w celu omówienia szczegółów współpracy!

Cel

Moim celem  jest, przede wszystkim, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, które zdobyłam przez 17 lat współtworzenia instytucji finansowej, a także tworzenia od 3 lat własnej firmy.

Ten cel dotyczy zarówno spraw finansowych, poprawiania jakości życia ludzi, w związku z większą świadomością finansową, a także niemarnowania zasobów – pieniędzy, czasu, zarówno osób fizycznych, jak również firm.

Wielu ludzi narzeka na brak czasu, pieniędzy, a tak naprawdę wystarczy podjąć próbę przeorganizowania pewnych drobnych spraw, zmiany nawyków i życie stanie się bardziej komfortowe. Dzięki temu łatwiej zadbać o siebie, a także o najbliższych.

Misja

Moją misją jest usprawnianie procesów i procedur, w szczególności w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w mikroprzedsiębiorstwach, małych i średnich firmach, a także polepszanie jakości życia ludzi.

Aspekt dotyczący polepszania jakości życia ludzi może, na pierwszy rzut oka, bardziej kojarzyć się z misją lekarza czy pielęgniarki, ale ja przez 17 lat pracy w instytucji finansowej obserwowałam wiele ludzkich dramatów, problemów, które zawsze wywodziły się z nieznajomości podstaw zarządzania budżetem domowym i nieodpowiedniego korzystania z produktów finansowych. Obecnie widzę to także podczas spotkań indywidualnych z moimi klientami oraz podczas szkoleń, które prowadzę w firmach.

Ten sam problem dotyczy kadr zarządzających firmami (szczególnie mikro, małymi oraz średnimi przedsiębiorstwami). Bardzo często brną w nieznane ze starymi przekonaniami, powielanymi błędami, procesami i procedurami niedostosowanymi do swojej organizacji. A przecież wystarczy spojrzenie doradcy z zewnątrz, osoby, która wskaże gdzie, w jakim obszarze należy dane procesy zmienić, dostosować. Takie spojrzenie spowoduje lepszą jakość pracy, oszczędność czasu oraz większą satysfakcję wśród pracowników.

Call Now Button