Szkolenie AML/CFT

Zyskaj przewagę w dynamicznie zmieniającym się świecie finansów z profesjonalnym szkoleniem AML/CFT! Dzięki niemu łatwiej Ci będzie zrozumieć i przestrzegać najnowszych przepisów przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Dodatkowo na koniec szkolenia otrzymasz certyfikat, który będzie stanowił potwierdzenie nabytych umiejętności i kompetencji.

Wykorzystaj swoją szansę na zwiększenie wiedzy z zakresu AML/CFT – sprawdź ofertę!

Chciałbyś zapisać się na szkolenie AML/CFT?

Skontaktuj się ze mną w celu omówienia szczegółów współpracy!

Dlaczego szkolenie AML i CFT jest potrzebne?

Celem przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) jest powstrzymanie przestępców przed wprowadzaniem nielegalnych środków do systemu finansowego firmy. Często robią to, by ukryć nielegalne źródło przychodów. Kurs przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu pomoże Ci się przed tym uchronić i działać zgodnie z prawem.

Co grozi za niedopełnienie obowiązku edukacji w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy?

Artykuł 2 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2024 poz. 1124 z późn. zm.) określa instytucje obowiązane, które muszą spełnić szereg obowiązków wynikających z ustawy. Zgodnie z art. 52 w/w ustawy, instytucje obowiązane (w tym od dnia 07.01.2024 r. wszyscy przędsiębiorcy wykonujący działalność lombardową), muszą zapewnić swoim pracownikom udział w odpowiednich programach szkoleniowych.

Za niespełnienie tego obowiązku organy nadzorcze, m.in. Generalny Inspektor Informacji Finansowej, mogą nałożyć karę administracyjną, np. pieniężną. AML szkolenie to wiedza, która pomoże Ci dopełnić ustawowego obowiązku i uniknąć negatywnych konsekwencji wynikających często z niewiedzy.

AML szkolenie a ustawowy obowiązek

Zastanawiasz się, dlaczego dobrze zapisać się na szkolenie? Przede wszystkim wypełnisz obowiązek udziału w programie szkoleniowym, zgodnie z art. 52 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2024 poz. 1124 z późn. zm.). Co ważne unikniesz również kary, która może zostać nałożona na instytucję obowiązaną za brak przeprowadzonych szkoleń, zgodnie z art. 147 w/w ustawy.

Zdobędziesz także umiejętność identyfikowania sytuacji wskazujących na proceder prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu i nauczysz się, jak prawidłowo realizować obowiązki z zakresu AML/CFT nałożone na instytucje obowiązane. Na sam koniec otrzymasz AML certyfikat potwierdzający udział w kursie.

Pamiętaj, że edukacja finansowa pomoże Ci nie tylko zawodowo, ale także w zarządzaniu finansami osobistymi.

Jakie korzyści możesz czerpać ze współpracy z Walutą Wiedzy?

Dlaczego warto zdecydować się na szkolenie AML w Walucie Wiedzy? Oto 4 powody:

 • jestem audytorem wewnętrznym oraz przeprowadzam audyty zewnętrzne w instytucjach obowiązanych;
 • wiem, z jakimi problemami borykają się instytucje obowiązane, dotyczy to szczególnie mikro i małych przedsiębiorstw, które mają niewielkie możliwości kadrowe;
 • jako członek zarządu instytucji finansowej byłam odpowiedzialna za realizację obowiązków określonych w ustawie (art. 6 w/w ustawy), więc mam odpowiednie przygotowanie praktyczne i niezbędną wiedzę;
 • zajmowałam stanowisko Anti Money Laundering Reporting Office – osoby odpowiedzialnej za działanie instytucji i jej pracowników zgodnie z przepisami prawa (art. 8 w/w ustawy);
 • wiem, jak w praktyce stosować obowiązki ustawowe.

Szkolenie AML z certyfikatem – szczegółowy program

AML kurs dostarczy zarówno Tobie, jak i Twoim pracownikom konkretnej wiedzy z wielu istotnych tematów. Jakich?

 • Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, instytucje obowiązane, instytucje nadzorcze, praktyczne wskazanie metod prania pieniędzy
 • Katalog osób odpowiedzialnych za realizację obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
 • Indywidualna ocena ryzyka klientów
 • Ocena ryzyka instytucji obowiązanej – sporządzenie dokumentu zgodnie z przepisami ustawy oraz wymogami instytucji nadzorujących
 •  Środki bezpieczeństwa finansowego, obowiązek ich stosowania, w tym uproszczone oraz wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego
 • Szczególne środki ograniczające.
 • Osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne
szkolenie aml
szkolenie aml z certyfikatem
 • Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych
 • Ocena ryzyka instytucji obowiązanej – sporządzenie dokumentu zgodnie z przepisami ustawy oraz wymogami instytucji nadzorujących
 • Opracowanie „wewnętrznej procedury instytucji obowiązanej”
 • Opracowanie i wdrożenie wewnętrznej procedury anonimowego zgłaszania rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń
 • Przechowywanie dokumentacji oraz przekazywanie lub udostępnianie informacji Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej
 • Szkolenia z realizacji obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
 • Zawiadamianie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, o przypadkach wskazanych w ustawie, w: art. 74, art. 86, art. 89, art. 90
 • Kary administracyjne nakładane przez podmioty kontrolujące instytucje obowiązane

Na zakończenie szkolenia uczestnicy otrzymają certyfikaty AML, który będą stanowiły potwierdzenie nabytych umiejętności i kompetencji.

Formuła szkoleń AML/CFT i sposób zgłoszenia chęci udziału w nich

AML kurs przeprowadzam stacjonarnie w siedzibie firmy lub on-line w godzinach dogodnych dla Ciebie i Twoich pracowników. Program dostosowuję do wielkości organizacji oraz obowiązków, które nakłada na nią ustawa. Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej pod adresem: kontakt@walutawiedzy.pl. Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do internetu. Sprzęt nie obliguje do udostępniania wizerunku, natomiast jest potrzebny, by móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu finansowym.

W dynamicznie zmieniającym się świecie finansów dobrze być na bieżąco. Szkolenie AML/CFT stworzyłam z myślą o przedsiębiorcach, by dostarczyć im aktualnej wiedzy, dzięki której będą mogli skutecznie zadbać o system finansowy firmy. Chcesz poznać, lepiej zrozumieć i prawidłowo stosować najnowsze przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu? Skontaktuj się ze mną – zdobądź niezbędną wiedzę oraz certyfikaty AML dla siebie i swoich pracowników.

Call Now Button