Szkolenie AML/CFT

Celem przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) jest powstrzymanie przestępców przed wprowadzaniem nielegalnych środków do systemu finansowego. Przestępcy wykorzystują pranie pieniędzy, aby ukryć nielegalne źródło ich przychodów.

Artykuł 2 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu określa instytucje obowiązane, które muszą spełnić szereg obowiązków wynikających z ustawy. Zgodnie z art. 52 w/w ustawy, instytucje obowiązane (w tym od dnia 31.07.2021 r. wszystkie biura rachunkowe), muszą zapewnić swoim pracownikom udział w odpowiednich programach szkoleniowych.

Za niespełnienie tego obowiązku organy nadzorcze, m.in. Generalny Inspektor Informacji Finansowej, mogą nałożyć karę administracyjną, np. pieniężną.

Chciałbyś zapisać się na szkolenie AML/CFT?

Skontaktuj się ze mną w celu omówienia szczegółów współpracy!

Dlaczego warto współpracować ze mną?

 • Wiem, z jakimi problemami borykają się instytucje obowiązane. Dotyczy to szczególnie mikro i małych przedsiębiorstw, które mają niewielkie możliwości kadrowe.
 • Jako członek zarządu instytucji finansowej byłam odpowiedzialna za realizacje obowiązków określonych w ustawie (art. 6 w/w ustawy).
 • Zajmowałam stanowisko Money Laundering Reporting Office – osoby odpowiedzialnej za działanie instytucji i jej pracowników zgodnie z przepisami prawa (art. 8 w/w ustawy).
 • Swoje szkolenia dostosowuję do wielkości organizacji oraz obowiązków, które nakłada na nią w/w ustawa.
 • Dzięki współpracy ze mną dowiesz się jak w praktyce stosować obowiązki ustawowe i unikniesz kar administracyjnych.

 

Szkolenia przeprowadzam w godzinach dogodnych, dla Ciebie oraz Twoich pracowników. Wybierz odpowiednią formułę dla Ciebie: on-line lub w siedzibie Twojej firmy – Ty decydujesz.

 

ZAPRASZAM SERDECZNIE NA SZKOLENIE OTWARTE!!!!!

28 marca 2023 r. przeprowadzę szkolenie online, z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML/CFT).

Spotkanie odbędzie się w godzinach: 9:00 – 15:00

TERMIN GWARANTOWANY!!!!

Dzięki temu szkoleniu uczestnicy:

wypełnią obowiązek udziału w programie szkoleniowym, zgodnie z art. 52 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2018 poz. 723 z późn. zm. ),

✔ unikną kary, która może zostać nałożona na instytucję obowiązaną za brak przeprowadzonych szkoleń, zgodnie z art. 147 w/w ustawy,

✔ będą potrafili zidentyfikować sytuacje wskazujące na proceder prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,

✔ będą prawidłowo realizowali nałożone, na instytucje obowiązane, obowiązki z zakresu AML/CFT,

PROGRAM SZKOLENIA

1. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, instytucje obowiązane, organy nadzorcze, praktyczne wskazanie metod prania pieniędzy.

2. Katalog osób odpowiedzialnych za realizację obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

3. Środki bezpieczeństwa finansowego – zastosowanie, rodzaje, w tym:

 • Identyfikacja klienta oraz weryfikacja jego tożsamości
 • Identyfikacja beneficjenta rzeczywistego, w tym weryfikacja jego tożsamości oraz ustalenie struktury własności i kontroli
 • Ocena stosunków gospodarczych
 • Bieżące monitorowanie stosunków gospodarczych

4. Osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne

 • Katalog osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne
 • Wdrożenie procedur, w celu ustalenia czy klient lub beneficjent rzeczywisty jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne

5. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

6. Ocena ryzyka instytucji obowiązanej – sporządzenie dokumentu zgodnie z przepisami ustawy oraz wymogami instytucji nadzorujących

7. Opracowanie „wewnętrznej procedury instytucji obowiązanej”

8. Opracowanie i wdrożenie wewnętrznej procedury anonimowego zgłaszania rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń

9. Szkolenia z realizacji obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

10. Przechowywanie dokumentacji oraz przekazywanie lub udostępnianie informacji Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej

11. Zawiadamianie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, o przypadkach wskazanych w ustawie, w:

 • 74
 • 86
 • 89
 • 90

12. Kary administracyjne nakładane przez podmioty kontrolujące instytucje obowiązane

Koszt szkolenia: 690,00 zł/osoba.

Dla każdego uczestnika szkolenia 1 godzina konsultacji gratis!!!! 

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej, pod adresem: kontakt@walutawiedzy.pl

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikeim (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do internetu. Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje do udostępniania wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Call Now Button