Edukacja finansowa dzieci i młodzieży

Gdzie młodzi ludzie wchodzący w dorosłe życie powinni zdobywać wiedzę na temat zarządzania pieniędzmi i planowania budżetu? Najlepiej w szkole! Nowocześni i otwarci nauczyciele powinni im to umożliwić. Edukacja finansowa dzieci to nie tylko klucz do ich samodzielności, ale także fundament dla ich przyszłości. Dlatego został stworzony unikalny program edukacji finansowej dla najmłodszych – rozwijaj ze mną potencjał Twojego dziecka, inwestując w jego przyszłość już dziś. Przedstawiam dzieciom i młodzieży „świat pieniędzy” – przebieg spotkania dostosowany jest do wieku uczestników i możliwości zrozumienia konkretnych kwestii związanych z finansami. 

Poznaj szczegóły oferty i pomóż najmłodszym zrozumieć świat finansów w prosty i przyjemny sposób!

Interesuje Cię edukacja finansowa dla najmłodszych?

Skontaktuj się ze mną w celu omówienia szczegółów współpracy!

Dlaczego warto współpracować ze mną?

Zajęcia dla młodzieży:

  • pokazuję jak planować wydatki w dorosłym, samodzielnym życiu,
  • zapoznaję z tematem bezpieczeństwa zgromadzonych środków finansowych,
  • wyjaśniam czym jest „pranie pieniędzy”,
  • ostrzegam przed niebezpiecznymi propozycjami składanymi w Internecie – głównie w mediach społecznościowych,
  • uświadamiam w jaki sposób konta bankowe są wykorzystywane do cyberprzestępczości.

Zajęcia dla dzieci:

  • przedstawiam dzieciom informacje o rodzajach banknotów i monet, które występują w krajowym obiegu,
  • omawiam różne możliwości płacenia – inne niż pieniądz w postaci gotówki,
  • zachęcam do oszczędzania – pokazuję jego sens i płynącą z niego radość,
  • dyskutuję z dziećmi na temat wartości pieniądza, aby odczuły szacunek do pracy osób dorosłych.

Wiedza na temat pieniędzy i finansów potrzebna jest dzieciom, młodzieży i dorosłym. Im szybciej zaczniemy edukować dzieci w tym zakresie, tym łatwiej będzie im rozpocząć samodzielne i odpowiedzialne życie. 

Dyrektorze szkoły! Dyrektorze przedszkola!
Z przyjemnością przeprowadzę spotkanie edukacyjne dla młodzieży szkolnej lub przedszkolaków. Zajęcia prowadzę on-line lub na miejscu.

Serdecznie zapraszam do kontaktu.

Call Now Button