Edukacja finansowa dzieci i młodzieży

Gdzie młodzi ludzie wchodzący w dorosłe życie powinni zdobywać wiedzę na temat zarządzania pieniędzmi i planowania budżetu? Najlepiej w szkole! Nowocześni i otwarci nauczyciele powinni im to umożliwić.

Przedstawiam dzieciom i młodzieży „świat pieniędzy”. Dostosowuję program spotkań do ich wieku i możliwości zrozumienia konkretnych kwestii związanych z finansami.

Interesuje Cię edukacja finansowa dla najmłodszych?

Skontaktuj się ze mną w celu omówienia szczegółów współpracy!

Dlaczego warto współpracować ze mną?

Zajęcia dla młodzieży:

  • pokazuję jak planować wydatki w dorosłym, samodzielnym życiu,
  • zapoznaję z tematem bezpieczeństwa zgromadzonych środków finansowych,
  • wyjaśniam czym jest „pranie pieniędzy”,
  • ostrzegam przed niebezpiecznymi propozycjami składanymi w Internecie – głównie w mediach społecznościowych,
  • uświadamiam w jaki sposób konta bankowe są wykorzystywane do cyberprzestępczości.

Zajęcia dla dzieci:

  • przedstawiam dzieciom informacje o rodzajach banknotów i monet, które występują w krajowym obiegu,
  • omawiam różne możliwości płacenia – inne niż pieniądz w postaci gotówki,
  • zachęcam do oszczędzania – pokazuję jego sens i płynącą z niego radość,
  • dyskutuję z dziećmi na temat wartości pieniądza, aby odczuły szacunek do pracy osób dorosłych.

Wiedza na temat pieniędzy i finansów potrzebna jest dzieciom, młodzieży i dorosłym. Im szybciej zaczniemy edukować dzieci w tym zakresie, tym łatwiej będzie im rozpocząć samodzielne i odpowiedzialne życie. 

Dyrektorze szkoły! Dyrektorze przedszkola!
Z przyjemnością przeprowadzę spotkanie edukacyjne dla młodzieży szkolnej lub przedszkolaków. Zajęcia prowadzę on-line lub na miejscu.

Serdecznie zapraszam do kontaktu.

Call Now Button