Za każdą organizacją kryje się człowiek, a nawet wiele osób, dlatego tak bardzo ważne jest dla mnie dostosowanie procesów zachodzących w firmie, do kapitału ludzkiego, który ona posiada. Procedury, które stosują pracownicy powinny być dla nich przejrzyste i zrozumiałe, aby każdy z nich doskonale wiedział do kogo w firmie ma się zwrócić w konkretnej sytuacji.

Moja oferta skierowana jest szczególnie do mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich firm (między innymi z branży finansowej instytucji finansowych) w celu dostosowania ich procedur i procesów do zmieniających się przepisów prawa (Compliance), a także możliwości kadrowych oraz organizacyjnych firm,  m.in. wypełnienia wymogów ustawy  z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, a także w sposób zapobiegający konfliktowi interesów, nadmiernym ilościom reklamacji, postępowaniu zgodnie z Zasadami Ładu Korporacyjnego (wydanymi przez Komisję Nadzoru Finansowego).

Moje zamiłowanie do zgodności procesów i procedur z przepisami prawa oraz świetna organizacja pracy własnej i zespołu, daje pewność, że współpraca ze mną zaowocuje poukładanymi i zrozumiałymi, dla wszystkich pracowników, schematami działania organizacji.

To, co dla mnie jest najważniejsze, to relacje z ludźmi, poprawna komunikacja, empatia w działaniu i koncentracja na celu. Buduję zaufanie zarówno wśród menedżerów, jak i pracowników.

Jeżeli utknąłeś w martwym punkcie, nie wiesz jak wybrnąć z kryzysowych sytuacji organizacyjnych, które zaskoczyły twoją firmę zapraszam serdecznie do współpracy.

Call Now Button