Cel
Moim celem zawodowym jest, przede wszystkim, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, które zdobyłam przez 17 lat współtworzenia instytucji finansowej.

Ten cel dotyczy zarówno spraw finansowych, poprawiania jakości życia ludzi, w związku z większą świadomością finansową, a także niemarnowania zasobów – pieniędzy, czasu, zarówno osób fizycznych, jak również firm.

Wielu ludzi narzeka na brak czasu, pieniędzy, a tak naprawdę wystarczy podjąć próbę przeorganizowania pewnych drobnych spraw, zmiany nawyków i życie stanie się bardziej komfortowe. Dzięki temu łatwiej zadbać o siebie, a także o najbliższych.

Misja
Moją misją jest usprawnianie procesów i procedur, w szczególności w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w mikroprzedsiębiorstwach, małych i średnich firmach, a także polepszanie jakości życia ludzi.

Aspekt dotyczący polepszania jakości życia ludzi może, na pierwszy rzut oka, bardziej kojarzyć się z misją lekarza czy pielęgniarki, ale ja przez 17 lat pracy w instytucji finansowej obserwowałam wiele ludzkich dramatów, problemów, które zawsze wywodziły się z nieznajomości podstaw zarządzania budżetem domowym i nieodpowiedniego korzystania z produktów finansowych.

Ten sam problem dotyczy kadr zarządzających firmami (szczególnie mikro, małymi oraz średnimi przedsiębiorstwami). Bardzo często brną w nieznane ze starymi przekonaniami, powielanymi błędami, procesami i procedurami niedostosowanymi do swojej organizacji. A przecież wystarczy spojrzenie doradcy z zewnątrz, osoby, która wskaże gdzie, w jakim obszarze należy dane procesy zmienić, dostosować. Takie spojrzenie spowoduje lepszą jakość pracy, oszczędność czasu oraz większą satysfakcję wśród pracowników.

Obecnie szczególnie ważna jest dla mnie współpraca z instytucjami obowiązanymi przy wdrażaniu ustawy z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 815). Szczególnie współpraca z biurami rachunkowymi, które od 31.07.2021 roku dołączą do katalogu instytucji obowiązanych, tak samo jak np. banki, SKOK-i, krajowe instytucje płatnicze czy zakłady ubezpieczeń.

Call Now Button